Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

Аналіз

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування проекту регуляторного акта – проекту рішення районної ради «Про нормативно-правовий документ з питань проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області»

 

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  органи місцевого самоврядування (районна рада), вирішують в установленому законом порядку питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Законом України «Про оренду державного та комунального майна»  (далі – Закон) визначено, що державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності,  здійснюють  органи  місцевого  самоврядування.

Оскільки цим Законом визначено, що передача в оренду нерухомого майна у разі надходження в результаті вивчення попиту на об'єкт оренди двох чи більше заяв здійснюється на конкурсних засадах, необхідно встановити єдиний порядок проведення конкурсів на право укладання договорів оренди.

З метою реалізації визначених законодавством повноважень, забезпечення наповнення доходної частини районного бюджету та визначення єдиного чіткого механізму передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району Новомиколаївською районною радою Запорізької області підготовлено проект рішення «Про нормативно-правовий документ з питань проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області».

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Зважаючи на визначену проблему, лише прийняття запропонованого проекту рішення районної ради дозволить її вирішити, встановивши єдиний порядок для визначення орендарів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області на конкурсних засадах.

Цілями регулювання є:

         вдосконалення нормативно-правової бази;

         впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством;

         спрощення процедури передачі в оренду;

         збільшення надходжень від орендної плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

Як зазначалося вище державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності,  здійснюють  органи  місцевого  самоврядування, тому  встановлення основних вимог щодо організації орендних відносин повинно бути визначено органом, який відповідно до чинного законодавства  має повноваження щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

Якщо уявити, що балансоутримувачі майна спільної власності будуть самостійно визначати порядок організації орендних відносин, зокрема будуть самостійно визначати переможців конкурсів, то вони тим самим почнуть діяти поза межами чинного законодавства, забезпечать підґрунтя для зловживань, неефективного використання майна спільної власності територіальних громад, виникнення судових спорів.

Таким чином, альтернативних способів досягнення визначених цілей не існує.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Оскільки,  питання про затвердження нормативних та інших актів з питань управління, регулювання  майнових  та інших питань з управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, вирішуються виключно на пленарних засіданнях районної ради, то встановлення  порядку проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад Новомиколаївського району також повинно вирішуватись на пленарному засіданні районної ради.

Цей регуляторний акт - проект рішення районної ради «Про нормативно-правовий документ з питань проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області» запроваджується з метою здійснення процесу набуття права оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області, на прозорих та цивілізованих засадах. Вказані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує порядок передачі в оренду нерухомого майна за наявності двох і більше заяв про оренду відповідного майна. За результатами конкурсу може встановлюватися розмір орендної плати більший за початковий (стартовий) на підставі пропозицій учасників конкурсу.

Цей проект рішення оприлюднюється у засобах масової інформації з метою отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених осіб, а потім розглядається на засіданнях постійних комісій районної ради.

Після розгляду на засіданнях постійних комісій районної ради вказаний проект рішення районної ради може бути внесений на розгляд пленарного засідання сесії районної ради. За результатами розгляду у сесійній залі проект рішення буде прийнятий або відхилений.

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Вказаним проектом рішення пропонується до затвердження Положення про порядок та умови проведення конкурсів на право укладання договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області (далі – Положення).

Положенням створено єдиний чіткий механізм передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад Новомиколаївського району на конкурсних засадах, зокрема передбачено процедуру підготовки проведення конкурсу та вимоги щодо потенційних учасників конкурсу.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Прийняття вказаного регуляторного акта дозволить встановити єдину процедуру проведення конкурсів на право укладання договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Встановлення чіткої та прозорої процедури визначення передачі в оренду майна на конкурсних засадах.

 

Збільшення надходжень до районного бюджету.

 

Додаткових витрат з районного бюджету не потребує

Інтереси суб’єктів господарювання

Підвищення інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб про можливість і механізм передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області

Проект матиме вплив лише на суб’єктів, які бажають оформити орендні відносини на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області.

 

Витрати на проведення незалежної експертної оцінки майна та на публікацію в газеті «Наше життя» інформаційних повідомлень про оголошення конкурсу та про результати конкурсу. 

Громадяни

Питання не розглядається, оскільки громадяни не є суб’єктами господарювання (виключення становлять лише фізичні особи – підприємці) 

У разі, якщо громадянин є фізичною особою – підприємцем, вигоди аналогічні, як для суб’єктів господарювання

 

Головними очікуваними результатами є виконання районною радою повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області, поповнення районного бюджету, прозорість діяльності підприємств, установ, організацій, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області в сфері орендних відносин.

 

7. Строк дії регуляторного акта

 

Строк дії вказаного проекту регуляторного акта постійний з можливістю внесення до нього змін та доповнень.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

З метою визначення результативності цього регуляторного акта зазначаються наступні показники :

- кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширювалася дія акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акта.

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

У пункті 8 аналізу регуляторного впливу визначено показники результативності акта, на підставі яких буде складено звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта.

 Вищезазначений звіт буде розміщено на офіційному сайті Новомиколаївської районної ради Запорізької області.

 

 

 

Голова ради                                                                                     Ю.П.Павленко