Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

Аналіз регуляторного впливу

27.03.2017

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування проекту рішення Новомиколаївської районної ради «Про відшкодування із районного бюджету надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законом пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян у Новомиколаївському районі.»

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом нормативного регулювання.

 

Задекларовані діючим законодавством пільги надаються державою не в повному обсязі. Так, проблемними залишаються питання оздоровлення пільгових категорій населення, інших передбачених законом пільг та компенсацій на  пільговий проїзд у автомобільному та залізничному транспорті окремих категорій громадян, надання пільг з послуг зв»язку.

Відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Бюджетного кодексу України  передбачено надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законом пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Порядок використання коштів, передбачених у районному бюджеті Новомиколаївського району на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законом пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян розроблено з метою визначення механізму нарахування, використання та відшкодування.

 

2. Визначення цілей нормативного регулювання.

 

       Метою регулювання є:

ефективне та раціональне використання коштів;

надання пільг з послуг зв’язку, санаторно – курортного лікування та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

додержання принципів державної регуляторної політики та вимог чинного законодавства при наданні пільг пільговим категоріям.

 

 

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

  • залишення існуючої ситуації без змін;
  • прийняття запропонованого проекту Порядку.

Перший варіант є недоцільним, оскільки нормами чинного законодавства не передбачено чіткого механізму використання коштів.

Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне врегулювати правовідносини між управлінням соціального захисту населення Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та підприємствами надавачами послуг.

 

4. Опис механізмів і заходів, які застосовуються для розв’язання проблеми

 

Проектом Порядку передбачається використання коштів районного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, санаторно – курортного лікування та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту з’явиться можливість досягнення найоптимальнішого рішення проблеми надання пільг пільговим категоріям населення згідно діючих законодавчих актів.

Даний акт мотивує суб’єкти господарювання виконувати встановлені вимоги щодо надання громадянам пільг.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Запропонований акт стосується інтересів пільгових категорій населення та суб’єктів господарювання.

Очікувані результати впровадження регуляторного акту полягатимуть у наданні пільг з послуг зв’язку, санаторно – курортного лікування та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

        

7. Обґрунтування  строку дії регуляторного акта.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення до нього змін.

Головними зовнішніми чинниками, які впливають на дію регуляторного акта, будуть зміни в законодавчій базі з питань надання пільг з послуг зв’язку, санаторно – курортного лікування та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян .

 

8. Показники регуляторного акта

 

 Показниками результативності  є:

  • кількість осіб, які скористались правом пільг згідно чинного законовавства;
  • своєчасне та повне відшкодування витрат надавачам послуг в межах затверджених обсягів асигнувань;
  • відповідність звітних документів фактично наданим послугам згідно із чинним законодавством.

 

9. Визначення заходів з відстеження результативності акта

 

Управління соціального захисту населення Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області несе відповідальність за своєчасне та повне відшкодування витрат надавачам послуг в межах затверджених обсягів асигнувань.

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Новомиколаївської районної

державної адміністрації

Запорізької області                                                                        Т.В.Лишенко