Новомиколаївська районна рада Запорізької області

ІНФОРМУЄ НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

ІНФОРМАЦІЯ

щодо загального інформаційного забезпечення

чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

(стаття 562 Закону України "Про вибори Президента України")

1. ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА СПОСОБИ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТУ Відповідно до частини першої статті 38 Конституції України громадяни України мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років (частина перша статті 103 Конституції України). Згідно з пунктом 7 частини першої статті 85, частиною п’ятою статті 103 Конституції України чергові вибори Президента України призначаються Верховною Радою України та проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. Постановою Верховної Ради України від 26 листопада 2018 року № 2631-VIII призначено чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Порядок проведення виборів Президента України встановлено Законом України "Про вибори Президента України" (далі – Закон). Конституцією України та Законом визначено, що право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому Законом. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному Законом та іншими законами України. Реалізація права голосу на виборах Президента України громадянами України, які проживають або перебувають у період підготовки і проведення виборів за межами України, забезпечується шляхом їх включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно із Законом. Вибори Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Голосування на виборах Президента України є таємним. Кожний виборець голосує на виборах Президента України особисто. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через політичні партії, а також шляхом самовисування відповідно до Закону. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця. Забороняється контроль за волевиявленням виборців. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця. З метою захисту своїх виборчих прав громадяни можуть звертатися до виборчих комісій на підставі Закону, до суду – в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, до правоохоронних органів – у випадках, коли законодавством передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян. 2. МОЖЛИВІСТЬ І ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ ВКЛЮЧЕННЯ СЕБЕ ТА ІНШИХ ВИБОРЦІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ І СПИСКІВ ВИБОРЦІВ НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ 2.1. Можливість включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців Кожен виборець має право звертатися в порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців", до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) себе чи інших осіб (пункт 5 частини першої статті 10 Закону України "Про Державний реєстр виборців"). Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру встановлено статтею 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців", згідно з якою особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру. Така особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, і пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Форми заяв осіб щодо включення до Реєстру встановлено постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2010 року № 415. 2.2. Процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців Кожен виборець має право отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру (пункт 2 частини першої статті 10 Закону України "Про Державний реєстр виборців"). Згідно зі статтею 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати такий запит до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред’явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання інформації стосовно персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 Закону України "Про Державний реєстр виборців", усіх осіб, які внесені до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою – п’ятою статті 8 указаного Закону). 2.3. Можливість і процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на звичайній виборчій дільниці Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у списку виборців встановлено статтею 32 Закону. Дільнична виборча комісія з виборів Президента України (далі – дільнична виборча комісія) звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Кожен виборець має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин (далі – заява про уточнення попереднього списку виборців). У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву про уточнення попереднього списку виборців, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття його заяви в інший спосіб. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості. Заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії. 2.4. Можливість і процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці Відповідно до статті 36 Закону дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці наступного дня після складення списку виборців надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Виборець має право звернутися із заявою про уточнення списку виборців до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці або безпосередньо до суду, в тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці. Заява про уточнення списку виборців може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня голосування. Заява, подана до виборчої комісії після зазначеного строку, залишається без розгляду. Виборець, який прибув до закладу охорони здоров’я в тому ж населеному пункті, де він проживає, пізніше ніж за три дні до дня голосування, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та строки, передбачені Законом. У такому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається. Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути поданий до суду в порядку і строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України. 2.5. Можливість і процедури перевірки включення себе та інших виборців до списку виборців на закордонній виборчій дільниці Порядок уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях визначено статтею 361 Закону. Так, дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Виборець особисто може подати заяву про уточнення попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці, до якої додаються необхідні документи (копії документів), до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до дня голосування. 3. МОЖЛИВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗМІНИ ВИБОРЦЮ МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ (ВИБОРЧОЇ ДІЛЬНИЦІ) БЕЗ ЗМІНИ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" за мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах. Порядком тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893, передбачено, що на період проведення виборів Президента України орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю. Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах, передбачає зміну виборчої дільниці (дільниці для голосування), до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю (дільницю для голосування) без зміни його виборчої адреси. Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом ведення Реєстру: за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів Президента України (повторного голосування) чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування; за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування) на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування) за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах Президента України (повторному голосуванні) на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування), приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. У заяві зазначаються ідентифікаційні персональні дані виборця, які однозначно визначають його особу: прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові, дата, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності такої інформації в пред’явленому документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України), його виборча адреса, а також мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування та адреса, де він перебуватиме в день виборів Президента України (повторного голосування), чи номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку він просить визначити місцем його голосування. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред’являються органу ведення Реєстру для перевірки правильності цих копій. Зразок заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлено зазначеною постановою Центральної виборчої комісії. 4. ВІДОМОСТІ ПРО АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ З ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України Вінницька область 11 м. Вінниця просп. Космонавтів, 30, м. Вінниця, 21021, будинок Територіального відділення Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Вишенька) 12 м. Вінниця вул. Замостянська, 7, м. Вінниця, 21001, будинок Територіального відділення Центру адміністративних послуг "Прозорий офіс" (Замостя) 13 м. Калинівка вул. Нестерчука, 22, м. Калинівка, Вінницька обл., 22400, Калинівський районний будинок культури 14 м. Жмеринка вул. Михайла Грушевського, 23, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100, районний будинок культури 15 м. Шаргород вул. Героїв Майдану, 220, м. Шаргород, Вінницька обл., 23500, приміщення ради сільськогосподарських виробників 16 м. Ямпіль вул. Свободи, 65, м. Ямпіль, Вінницька обл., 24500, приміщення управління поліції охорони у Вінницькій області 17 м. Ладижин вул. Петра Кравчика, 4, м. Ладижин, Вінницька обл., 24321, Палац культури "Прометей" 18 м. Іллінці вул. Європейська, 37, м. Іллінці, Вінницька обл., 22700, приміщення спортивного комплексу Волинська область 19 м. Володимир-Волинський вул. Данила Галицького, 7, м. Володимир-Волинський, Волинська обл., 44700, будинок культури 20 м. Горохів вул. Б. Хмельницького, 2, м. Горохів, Волинська обл., 45765, спортивна школа 21 м. Ковель вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Волинська обл., 45000, адмінбудинок міської ради 22 м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, Волинська обл., 43025, адмінбудівля міської ради (окремий вхід) Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 23 смт Маневичі вул. Некрасова, 5, смт Маневичі, Волинська обл., 44600, районний будинок культури (2-й поверх, окремий вхід) Дніпропетровська область 24 м. Дніпро, Самарський район просп. Слобожанський, 8, Індустріальний район, м. Дніпро, 49000, виконавчий комітет Індустріальної районної у місті Дніпрі ради 25 м. Дніпро, Чечелівський район вул. Шмідта, 18, м. Дніпро, 49000, радіоприладобудівний коледж 26 м. Дніпро, Шевченківський район вул. Михайла Грушевського, 70, м. Дніпро, 49069, виконавчий комітет Шевченківської районної у місті Дніпрі ради 27 м. Дніпро, Соборний район пл. Шевченка, 7, м. Дніпро, 49027, виконавчий комітет Соборної районної у місті Дніпрі ради 28 м. Дніпро, Новокодацький район просп. Сергія Нігояна, 55, м. Дніпро, 49064, ДВНЗ "Дніпровський індустріальний коледж" 29 смт Слобожанське, Дніпровський район вул. Теплична, 5, смт Слобожанське, Дніпровський район, Дніпропетровська обл., 52005, будівля Дніпровської районної ради 30 м. Кам’янське, Заводський район майдан Петра Калнишевського, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 51931, Кам’янська міська рада 31 м. Кривий Ріг, Покровський район вул. Шурупова, 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50014, виконком Покровської районної в місті ради 32 м. Кривий Ріг, Довгинцівський район вул. Дніпропетровське шосе, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50105, виконком Довгинцівської районної в місті ради 33 м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район вул. Свято-Миколаївська, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50019, виконком Центрально- Міської районної у місті ради 34 смт Царичанка вул. Театральна, 17, смт Царичанка, Дніпропетровська обл., 51000, приміщення Царичанської райдержадміністрації та районної ради 35 м. Нікополь вул. Шевченка, 130, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53200, приміщення Нікопольської районної ради Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 36 м. Павлоград вул. Центральна, 98, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., 51400, адміністративна будівля Павлоградської районної ради 37 м. Кривий Ріг вул. Кобилянського, 152, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50002, приміщення Криворізької районної ради 38 м. Новомосковськ вул. Гетьманська, 14, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200, виконавчий комітет Новомосковської міської ради 39 смт Васильківка вул. Партизанська, 150, смт Васильківка, Дніпропетровська обл., 52600, приміщення Васильківської районної ради 40 смт Кринички вул. Центральна, 13, смт Кринички, Дніпропетровська обл., 52300, приміщення Будинку культури Донецька область 45 м. Донецьк, Київський район вул. Заводська, 1, смт Очеретине, Ясинуватський р-н, Донецька обл., 86020, будинок культури смт Очеретине 46 м. Бахмут вул. Соборна, 8, м. Бахмут, Донецька обл., 84511, КП "Бахмутська житлова управляюча компанія" 47 м. Слов’янськ пл. Соборна, 2, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84122, Слов’янська міська рада 48 м. Краматорськ пл. Миру, 2, м. Краматорськ, Донецька обл., 84300, Краматорська міська рада 49 м. Костянтинівка вул. Соборна, 16, м. Дружківка, Донецька обл., 84205, Дружківська міська рада 50 м. Покровськ вул. Поштова, 13, м. Покровськ, Донецька обл., 85300, Центр творчості та дозвілля юнацтва 51 м. Горлівка, Центрально-Міський район вул. Заливна, 1б, смт Зайцеве, Бахмутський р-н, Донецька обл., 84692, нежитлове приміщення 52 м. Торецьк вул. Грушевського, 2, м. Торецьк, Донецька обл., 85200, Торецька територіальна організація профспілки робітників вугільної промисловості 57 м. Маріуполь, Кальміуський район просп. Металургів, 150, м. Маріуполь, Донецька обл., 87524, міський палац Культури "Український дім" Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 58 м. Маріуполь, Центральний район вул. Харлампіївська, 17/25, м. Маріуполь, Донецька обл., 87515, міський Палац культури "Молодіжний" 59 м. Мар’їнка вул. Дружби, 29, м. Мар’їнка, Донецька обл., 85600, Мар’їнський районний будинок культури 60 м. Волноваха вул. Героїв 51 ОМБР, 5, м. Волноваха, Донецька обл., 85700, Будинок дитячої та юнацької творчості Житомирська область 62 м. Житомир майдан ім. С. П. Корольова, 4/2. м. Житомир, 10014 63 м. Бердичів пл. Центральна 1, м. Бердичів, Житомирська обл., 13301, приміщення виконавчого комітету Бердичівської міської ради 64 м. Коростень вул. Грушевського, 3, м. Коростень, Житомирська обл., 11503, Коростенський міський Палац культури ім. Тараса Шевченка 65 м. Новоград-Волинський пл. Лесі Українки, 9, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., 11702, Палац культури ім. Лесі Українки 66 м. Малин пл. Соборна, 6а, м. Малин, Житомирська обл., 11601, адмінприміщення районної державної адміністрації 67 м. Чуднів вул. Героїв Майдану, 125, м. Чуднів, Житомирська обл., 13200, Велика зала засідань районної ради Закарпатська область 68 м. Ужгород Студентська набережна, 8, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості 69 м. Мукачево пл. Олександра Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600, адмінбудівля виконавчого комітету Мукачівської міської ради 70 м. Свалява вул. Головна, 72, м. Свалява, Закарпатська обл., 89300, районний будинок культури 71 м. Хуст вул. Карпатської Січі, 21, м. Хуст, Закарпатська обл., 90400, адмінбудівля Хустської районної ради 72 м. Тячів вул. Незалежності, 40, м. Тячів, Закарпатська обл., 90500, Тячівський районний будинок культури Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 73 м. Виноградів пл. Миру, 5, м. Виноградів, Закарпатська обл., 90300, адмінбудівля Виноградівської районної ради Запорізька область 74 м. Запоріжжя, Комунарський район вул. Чумаченка, 32, м. Запоріжжя, 69104, адміністративна будівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району 75 м. Запоріжжя, Дніпровський район вул. Бородінська, 1-а, м. Запоріжжя, 69096, адміністративна будівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району 76 м. Запоріжжя, Вознесенівський район вул. Сєдова, 5, м. Запоріжжя, 69035, адміністративна будівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району 77 м. Запоріжжя, Шевченківський район просп. Моторобудівників, 34, м. Запоріжжя, 69068, адміністративна будівля районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району 78 м. Бердянськ площа Єдності, 2, м. Бердянськ, 71118, адміністративна будівля виконавчого комітету Бердянської міської ради 79 м. Василівка бульв. Центральний, 4, м. Василівка, Запорізька обл., 71600, адміністративна будівля Василівської районної державної адміністрації 80 м. Мелітополь майдан Перемоги, 4, м. Мелітополь, 72312, Палац культури ім. Т. Г. Шевченка 81 м. Токмак вул. В. Вишиваного, 322, м. Токмак, Запорізька обл., 71701, Центр дитячої та юнацької творчості 82 м. Пологи вул. Єдності, 32, м. Пологи, Запорізька обл., 70608, приміщення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (3-й поверх) Івано-Франківська область 83 м. Івано-Франківськ вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76000, адміністративне приміщення Івано-Франківської обласної ради 84 м. Тисмениця вул. Галицька, 17, м. Тисмениця, Івано-Франківська обл., 77401, адміністративне приміщення Тисменицької районної ради Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 85 м. Калуш вул. Шевченка, 6, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, адміністративне приміщення Калуської районної ради 86 м. Долина просп. Незалежності, 4, м. Долина, Івано-Франківська обл., 77500, районний народний будинок "Просвіта" 87 м. Надвірна вул. Шептицького, 36, м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 78400, будинок культури Нафтогазовидобувного управління 88 м. Коломия вул. Театральна, 27, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78203, міський палац культури "Народний дім" 89 м. Снятин пл. Незалежності, 1, м. Снятин, Івано-Франківська обл., 78300, адміністративне приміщення Снятинської районної ради Київська область 90 м. Біла Церква пл. Торгова, 6, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, нежитлове приміщення 91 смт Макарів вул. Димитрія Ростовського, 27, смт Макарів, Київська обл., 08000, районний будинок культури 92 м. Узин вул. Карла Маркса, 1, м. Узин, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09161, Узинський міський будинок культури 93 м. Миронівка вул. Соборності, 60, м. Миронівка, Київська обл., 08800, районний будинок культури 94 м. Обухів вул. Київська, 117, м. Обухів, Київська обл., 08700, районний центр культури та дозвілля 95 м. Ірпінь вул. Соборна, 183, м. Ірпінь, 08200, Центральний будинок культури 96 м. Вишгород просп. Івана Мазепи, 9, м. Вишгород, Київська обл., 07300, районний будинок культури 97 м. Бровари вул. Ярослава Мудрого, 92, м. Бровари, Київська обл., 07400, міжрайонний центр зайнятості 98 м. Яготин вул. Незалежності, 81, м. Яготин, Київська обл., 07700, Яготинська дитяча школа мистецтв Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України Кіровоградська область 99 м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, адміністративний будинок (приміщення виконавчого комітету Кропивницької міської ради) 100 м. Бобринець вул. Незалежності, 80, м. Бобринець, Кіровоградська обл., 27200, адміністративний будинок (приміщення Бобринецької райдержадміністрації) 101 смт Голованівськ вул. Суворова, 3, смт Голованівськ, Кіровоградська обл., 26500, Голованівський будинок культури 102 м. Знам’янка вул. Грушевського, 19, м. Знам’янка, Кіровоградська обл., 27400, адміністративний будинок (приміщення виконавчого комітету Знам’янської міської ради) 103 м. Олександрія просп. Соборний, 59, м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000, адміністративний будинок (приміщення виконавчого комітету Олександрійської міської ради) Луганська область 106 м. Сєвєродонецьк бульв. Дружби народів, 32, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93404, Сєвєродонецька міська рада 107 м. Лисичанськ вул. Юнацька, 78, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100, Центр по роботі зі школярами та молоддю 112 м. Рубіжне пл. Володимирська, 2, м. Рубіжне, Луганська обл., 93011, Рубіжанський міськвиконком 113 м. Сватове пл. 50-річчя Перемоги, 37, м. Сватове, Луганська обл., 92603, Сватівський районний молодіжний центр "Слобожанська духовна криниця ім. М. Щепенка" 114 смт Станиця Луганська вул. Центральна, 109, смт Біловодськ, Луганська обл., 92800, районний будинок культури Львівська область 115 м. Львів, Сихівський район просп. Червоної Калини,66, м. Львів, 79012, приміщення Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 116 м. Львів, Залізничний район вул. Виговського, 34, м. Львів, 79022, адмінбудинок Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради 117 м. Львів, Франківський район вул. Генерала Чупринки, 85, м. Львів, 79044, адмінбудинок Франківської районної адміністрації Львівської міської ради 118 м. Львів, Личаківський район вул. А. Вахнянина, 29, м. Львів, 79017, приміщення Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 119 м. Броди пл. Ринок, 1, м. Броди, Львівська обл., 80600, адмінбудинок Бродівської районної ради 120 м. Городок вул. Майдан Гайдамаків, 5, м. Городок, Львівська обл., 81500, Народний дім 121 м. Дрогобич вул. 22 Січня, 37, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, адмінбудинок Дрогобицької районної ради 122 м. Яворів вул. І. Франка, 8, м. Яворів, Львівська обл., 81000, адмінбудинок Яворівської районної ради 123 м. Перемишляни вул. Привокзальна, 3, м. Перемишляни, Львівська обл., 81200, адмінбудинок Перемишлянської районної ради 124 м. Сокаль вул. Шептицького, 26, м. Сокаль, Львівська обл., 80000, адмінбудинок Сокальської районної ради 125 м. Старий Самбір вул. Л. Галицького, 40, м. Старий Самбір, Львівська обл., 82000, адмінбудинок Старосамбірської районної ради 126 м. Стрий вул. Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська обл., 82400, адмінбудинок Стрийської міської ради Миколаївська область 127 м. Миколаїв, Заводський район вул. Погранична, 9, м. Миколаїв, 54020, приміщення адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради 128 м. Миколаїв, Інгульський район просп. Богоявленський, 1, м. Миколаїв, 54003, приміщення адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 129 м. Миколаїв, Центральний район вул. Інженерна, 1, м. Миколаїв, 54001, приміщення адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради 130 м. Баштанка вул. 1 Травня, 14, м. Баштанка, Миколаївська обл., 56101, приміщення міського навчально-виробничого комбінату 131 м. Вознесенськ вул. Одеська, 22, м. Вознесенськ, Миколаївська обл., 56500, міський будинок культури 132 м. Первомайськ вул. Корабельна, 30а, м. Первомайськ, Миколаївська обл., 55200, будинок культури і техніки "Фрегат" Одеська область 133 м. Одеса, Київський район вул. Академіка Корольова, 9, м. Одеса, 65114, будівля Київської районної адміністрації Одеської міської ради 134 м. Одеса, Малиновський район вул. Генерала Петрова, 22, м. Одеса, 65078, будівля Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради 135 м. Одеса, Приморський район вул. Канатна, 134, м. Одеса, 65039, будівля Приморської районної адміністрації Одеської міської ради 136 м. Одеса, Суворовський район просп. Добровольського, 106, м. Одеса, 65025, будівля Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради 137 м. Подільськ просп. Шевченка, 28, м. Подільськ, Одеська обл., 66300, музична школа-школа естетичного виховання 138 смт Ширяєве вул. Грушевського, 104, смт Ширяєве, Одеська обл., 66800, будівля районної ради 139 м. Роздільна вул. Привокзальна, 14, м. Роздільна, Одеська обл., 67400, КЗ "Роздільнянська дитячо-юнацька спортивна школа" 140 м. Біляївка вул. Гагаріна, 14б, м. Біляївка, Одеська обл., 67602, районний будинок культури 141 м. Татарбунари вул. Центральна, 31а, м. Татарбунари, Одеська обл., 68100, Татарбунарський районний будинок культури Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 142 м. Арциз вул. Соборна, 46, м. Арциз, Одеська обл., 68400, будівля Арцизької районної державної адміністрації 143 м. Ізмаїл просп. Суворова, 62, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600, будівля Ізмаїльської міської ради Полтавська область 144 м. Полтава, Шевченківський район вул. Івана Мазепи, 30, м. Полтава, 36040, приміщення Шевченківської районної в місті Полтаві ради 145 м. Полтава, Київський район вул. Маршала Бірюзова, 1/2, м. Полтава, 36014, приміщення Київської районної в місті Полтаві ради 146 м. Кременчук вул. Гагаріна, 14, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, приміщення Центру надання адміністративних послуг 147 м. Миргород вул. Гоголя, 141/1, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, приміщення районного будинку культури 148 м. Лубни просп. Володимирський, 16, м. Лубни, Полтавська обл., 37500, приміщення кінотеатру "Київська Русь" 149 м. Карлівка вул. Леніна, 95, м. Карлівка, Полтавська обл.,39500, приміщення будинку культури 150 м. Горішні Плавні вул. Гірників, 17, м. Горішні Плавні, Полтавська обл., 39803, приміщення відділення ДЮСШ №1 з шахів 151 м. Лохвиця вул. Героїв України, 3, м. Лохвиця, Полтавська обл., 37200, приміщення колишнього РАЦСу Рівненська область 152 м. Рівне вул. Шевченка, 45, м. Рівне, 33000, адміністративна будівля 153 м. Рівне вул. Соборна, 195, м. Рівне, 33001, адміністративне приміщення Рівненської райдержадміністраці 154 м. Дубно вул. Д. Галицького, 17, м. Дубно, Рівненська обл., 35600, приміщення Дубенської райдержадміністрації 155 м. Дубровиця вул. Воробинська, 16, м. Дубровиця, Рівненська обл., 34100, приміщення Дубровицької райдержадміністрації Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 156 м. Сарни вул. Ковельська, 9, м. Сарни, Рівненська обл., 34502, Будинок дітей та молоді відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Сумська область 157 м. Суми пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030, адмінбудинок Сумської обласної ради, приміщення Сумської міської ради 158 м. Білопілля вул. Старопутивльська, 35, м. Білопілля, Сумська обл., 41800, адмінбудинок Білопільської районної ради 159 м. Глухів вул. Путивльська, 1, м. Глухів, Сумська обл., 41400, Глухівський міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 160 м. Шостка вул. Садовий бульвар, 14, м. Шостка, Сумська обл., 41100, Шосткинська міська рада 161 м. Ромни бульв. Шевченка, 6, м. Ромни, Сумська обл., 42000, міський будинок культури 162 м. Охтирка вул. Київська, 4, м. Охтирка, Сумська обл., 42700, Охтирське управління Державної казначейської служби України Сумської області Тернопільська область 163 м. Тернопіль вул. Миру, 6, м. Тернопіль, 46000, приміщення ПК "Березіль" імені Леся Курбаса 164 м. Збараж вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Тернопільська обл., 47302, приміщення костелу Бернардинів 165 м. Зборів вул. Богдана Хмельницького, 58, м. Зборів, Тернопільська обл., 47201, приміщення міського кінотеатру 166 м. Теребовля вул. 22 Січня, 17, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100, приміщення Центру фізичного здоров?я населення "Спорт для всіх" Теребовлянської міської ради 167 м. Чортків вул. Шевченка, 23, м. Чортків, Тернопільська обл., 48500, приміщення районної ради Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України Харківська область 168 м. Харків, Шевченківський район просп. Науки, 17а, м. Харків, 61166, приміщення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради 169 м. Харків, Київський район вул. Скрипника, 7, м. Харків, 61057, приміщення комунального закладу культури "Муніципальний центр культурних ініціатив" 170 м. Харків, Московський район вул. Юр’ївська, 8, м. Харків, 61001, приміщення Адміністрації Московського району Харківської міської ради 171 м. Харків, Немишлянський район просп. Петра Григоренка, 17, м. Харків, 61091, приміщення Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради 172 м. Харків, Індустріальний район просп. Архітектора Альошина, 11, м. Харків, 61007, приміщення Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради 173 м. Харків, Слобідський район вул. Плеханівська, 42, м. Харків, 61001, приміщення Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради 174 м. Харків, Холодногірський район вул. Благовіщенська, 15, м. Харків, 61052, приміщення комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості № 5" Харківської міської ради 175 м. Дергачі пл. Перемоги, 1, м. Дергачі, Харківська область, 62300, приміщення комунальної установи "Дергачівський районний Будинок культури" 176 м. Чугуїв вул. Червономанежна, 18, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, приміщення Чугуївського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів" № 8 Чугуївської міської ради 177 м. Куп’янськ просп. Конституції, 3, м. Куп’янськ, Харківська обл., 63701, приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Куп’янської міської ради 178 м. Балаклія вул. Жовтнева, 18, м. Балаклія, Харківська обл., 64200, приміщення адміністративної будівлі Балаклійської районної ради Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 179 м. Красноград вул. Бєльовська, 88, м. Красноград, Харківська обл., 63304, приміщення Красноградської районної бібліотеки 180 смт Золочів вул. Філатова, 20, смт Золочів, Харківська обл., 62203, приміщення клубу комунального підприємства "Золочівська центральна районна лікарня" 181 м. Зміїв майдан Соборний, 1, м. Зміїв, Харківська обл., 63404, приміщення комунального закладу "Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної ради Харківської області" Херсонська область 182 м. Херсон, Суворовський район просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000, адміністративна будівля виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсоні ради 183 м. Херсон, Корабельний район вул. Суворова, 29, м. Херсон, 73000, адміністративна будівля виконавчого комітету Корабельної районної у м. Херсоні ради 184 м. Нова Каховка просп. Дніпровський, 23, 1 поверх, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900, адміністративна будівля виконавчого комітету Новокаховської міської ради 185 м. Каховка вул. Велика Куликовська, 103, м. Каховка, Херсонська обл., 74800, адміністративна будівля Каховської міської ради, Каховської районної ради, Каховської районної державної адміністрації 186 м. Олешки вул. Гвардійська, 23, м. Олешки, Херсонська обл., 75100, будинок побуту "Біла Акація", 3-й поверх Хмельницька область 187 м. Хмельницький вул. Гагаріна, 3а, м. Хмельницький, 29000, Хмельницька дитяча школа мистецтв 188 м. Хмельницький вул. Свободи, 2/1, м. Хмельницький, 29000, Палац творчості дітей та юнацтва 189 м. Красилів пл. Незалежності, 2, м. Красилів, Хмельницька обл., 31000, адмінбудинок 190 м. Шепетівка вул. Островського, 42, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400, приміщення будинку освіти Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 191 м. Старокостянтинів вул. Острозького, 43, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100, Дитячо-юнацька спортивна школа 192 м. Дунаївці вул. Шевченка, 46, м. Дунаївці, Хмельницька обл., 32400, Будинок школяра 193 м. Кам’янець-Подільський майдан Відродження, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32302, адмінбудівля Кам’янець- Подільської міської ради Черкаська область 194 м. Черкаси, Придніпровський район бульв. Шевченка, 307, м. Черкаси, 18036, адміністративна будівля Черкаської міської ради 195 м. Черкаси, Соснівський район вул. Благовісна, 170, м. Черкаси, 18007, міський центр розвитку 196 м. Корсунь-Шевченківський вул. Академіка О. Захаренка, 2, м. Корсунь- Шевченківський, Черкаська обл., 19400, приміщення районного центру дитячої та юнацької творчості 197 м. Канів вул. Енергетиків, 259, м. Канів, Черкаська обл., 19001, приміщення Канівського районного управління ГУ держпродспоживслужби в Черкаській області 198 м. Сміла вул. Незалежності, 37, м. Сміла, Черкаська обл., 20700, адміністративна будівля Смілянської міської ради 199 м. Жашків вул. Соборна, 49, м. Жашків, Черкаська обл., 19201, приміщення районної центральної бібліотеки 200 м. Умань вул. Європейська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300, адміністративна будівля Уманської міської ради Чернівецька область 201 м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 5, м. Чернівці, 58001, обласний центр естетичного виховання "Юність Буковини" 202 м. Сторожинець вул. Чернівецька, 4, м. Сторожинець, Чернівецька обл., 59300, приміщення Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком" 203 м. Новоселиця вул. Центральна, 112, м. Новоселиця, Чернівецька обл., 60300, Будинок культури Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 204 м. Хотин вул. О.Кобилянської, 2а, м. Хотин, Чернівецька обл., 60000, приміщення Хотинської районної державної адміністрації Чернігівська область 205 м. Чернігів просп. Перемоги, 141, м. Чернігів, 14013, приміщення Деснянської районної у місті Чернігові ради 206 м. Чернігів вул. Шевченка, 48, м. Чернігів, 14027, приміщення Чернігівської районної ради 207 м. Корюківка вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300, приміщення Корюківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області 208 м. Бахмач вул. Соборності, 59, м. Бахмач, Чернігівська обл., 16500, приміщення районного будинку культури 209 м. Ніжин вул. Батюка, 16, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600, приміщення Ніжинського міського будинку культури 210 м. Прилуки вул. Київська, 281-а, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500, приміщення управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради місто Київ 211 м. Київ, Голосіївський район просп. Голосіївський, 22/1, м. Київ, 03039, Будинок дитячої та юнацької творчості 212 м. Київ, Дарницький район вул. О. Кошиця, 11, м. Київ, 02068, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 213 м. Київ, Деснянський район просп. Маяковського, 29, м. Київ, 02660, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 214 м. Київ, Дніпровський район бульв. Праці, 1/1, м. Київ, 02094, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 215 м. Київ, Деснянський район просп. Маяковського, 29, м. Київ, 02660, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 216 м. Київ, Дніпровський район бульв. Праці, 1/1, м. Київ, 02094, Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація Номер територіального виборчого округу Центр округу Адреса місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів Президента України 217 м. Київ, Оболонський район вул. Героїв Дніпра, 32а, м. Київ, 04214, 2-й поверх окремої нежитлової будівлі комунальної форми власності 218 м. Київ, Святошинський район вул. Крамського, 10, м. Київ, 03115, адміністративна будівля 219 м. Київ, Святошинський район вул. Крамського, 10, м. Київ, 03115, адміністративна будівля 220 м. Київ, Подільський район вул. Білицька, 55, м. Київ, 04078, загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 19 221 м. Київ, Печерський район вул. Московська, 37/2, м. Київ, 01015, житловий будинок 222 м. Київ, Солом’янський район просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", корпус № 32 223 м. Київ, Шевченківський район вул. Щербаківського, 49, м. Київ, 04111, адміністративна будівля 5. АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ З ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ (Постанова Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі" (зі змінами) та постанова Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 67 "Про утворення закордонних виборчих дільниць на постійній основі" (зі змінами) Організація підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року в Донецькій та Луганській областях здійснюється з урахуванням Постанов Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування", від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями", розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (із змінами) і висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово- цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення згідно із законом чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року на відповідних територіях у межах зазначених областей. 6. ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ВИБОРЦЯМИ МОЖЛИВОСТІ ГОЛОСУВАТИ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ Статтею 77 Закону визначено порядок організації голосування виборців за місцем перебування. Так, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. До витягу із списку виборців включається: 1) без рішення комісії – виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування; 2) за рішенням дільничної виборчої комісії – виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та довідки медичної установи про стан його здоров’я. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, поштою або через інших осіб подає дільничній виборчій комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування: – власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця; – довідку медичної установи про стан здоров’я виборця. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму. Витяг із списку виборців невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. 7. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 1. Голосування проводиться 31 березня 2019 року з 8 до 20 години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування відбувається за місцевим часом країни, де утворено ці дільниці. 2. Для отримання виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України (в день повторного голосування) (далі – виборчий бюлетень) члену дільничної виборчої комісії надається один із зазначених документів, який підтверджує особу та громадянство України: на звичайній та спеціальній виборчій дільниці: 1) паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки); 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); 3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби); на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України: 1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 2) дипломатичний паспорт; 3) службовий паспорт; на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі виконання покарань або слідчому ізоляторі: картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах). 3. За умови пред’явлення виборцем одного із зазначених документів, наявності його у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та після того, як ним буде поставлено підпис за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня, член дільничної виборчої комісії видає виборцю виборчий бюлетень. 4. Забороняється отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень), заохочення або змушування виборців до передачі виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом. Виборчий бюлетень не передається іншим особам. 5. Виборчі бюлетені заповнюються виборцями особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який унаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. Виборець у приміщенні для голосування може перебувати лише протягом часу, необхідного для голосування. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. Якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку або не поставлено жодної позначки, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. 6. Заповнений виборчий бюлетень виборець особисто опускає до виборчої скриньки, забезпечуючи при цьому таємницю голосування. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів. 7. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена дільничної виборчої комісії, який видав цей бюлетень, з проханням видати інший виборчий бюлетень. Інший виборчий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований і лише один раз. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається. 8. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Один із членів комісії о 20 годині підходить до входу в приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері. 8. ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ СВОЇХ ВИБОРЧИХ ПРАВ ТА СПОСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦЬОГО ПРАВА Рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються підготовки та проведення виборів Президента України, можуть бути оскаржені до відповідної виборчої комісії в передбаченому Законом порядку або до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (статті 92, 93 Закону). Відповідно до статті 91 Закону виборець у разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, може звернутись зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках. Суб’єкти звернення зі скаргами можуть з урахуванням вимог Закону оскаржити до відповідної виборчої комісії (частина перша статті 92, частина перша статті 93 Закону): 1) рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів; 2) дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб; 3) дії політичних партій – суб’єктів виборчого процесу. Виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються (частина третя статті 273, статті 275 – 277 Кодексу адміністративного судочинства України, частина перша статті 99 Закону): 1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії; 2) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб; 3) дії чи бездіяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників; 4) рішення політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, рішення чи дії інших об’єднань громадян, їх посадових осіб чи повноважних представників, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції; 5) дії чи бездіяльність офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, політичних партій, громадських організацій, що порушують законодавство про вибори Президента України. До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються (частини перша, друга статті 273, статті 276, 277 Кодексу адміністративного судочинства України, частини четверта, шоста статті 93 Закону): 1) рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, члена такої комісії; 2) дії кандидата на пост Президента України; 3) дії довіреної особи кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі; 4) дії політичних партії – суб’єкта виборчого процесу. До окружної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються (частина перша статті 92, частини перша, п’ята статті 93 Закону): 1) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена – до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію; 2) дії довіреної особи кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі (крім порушень, що мали місце під час голосування) – до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу. До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються порушення, які мали місце під час голосування, допущені довіреною особою кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі. Строки оскарження рішень, дій або бездіяльності, що стосуються виборів Президента України, встановлено статтею 94 Закону. Вимоги до форми та змісту скарги, що подається до виборчої комісії, визначено статтею 95 Закону. Порядок і строки розгляду скарг виборчими комісіями врегульовано Центральною виборчою комісією з урахування вимог статей 91 – 96 Закону. 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (стаття 105 Закону). Кримінальний кодекс України (статті 157 – 160) встановлює відповідальність за злочини проти виборчих прав громадян, зокрема, за: – перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк; ті самі діяння, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, – караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк; перелічені вище діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років (частини перша – третя статті 157); – підробку або незаконне виготовлення, використання або зберігання незаконно виготовлених чи підроблених виборчих документів (виборчого бюлетеня, протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, про підсумки голосування та інших документів, які відповідно до законодавства відносяться до виборчих документів) – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років; – викрадення чи приховування виборчої скриньки з бюлетенями або протоколу про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, про результати виборів або незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями, або підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколу про підсумки голосування чи результати виборів до його заповнення, або складення чи підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців чи встановлення підсумків голосування чи результатів виборів, або включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей – караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років; перелічені вище діяння, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, членом виборчої комісії, службовою особою з використанням службового становища, кандидатом на виборах, представником чи уповноваженою особою політичної партії, довіреною особою кандидата на виборах або офіційним спостерігачем, або у разі якщо такі дії призвели до неможливості встановлення підсумків голосування на виборчій дільниці, у відповідному виборчому окрузі чи до визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, – караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років (частини друга – четверта статті 158); – надання або отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня або голосування виборцем більше ніж один раз – караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років; ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, кандидатом на виборах, членом виборчої комісії, довіреною особою кандидата на виборах, представником політичної партії у виборчій комісії, уповноваженою особою політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років (стаття 1581 ); – умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах, – карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років; те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища, – карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років (стаття 159); – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь­яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня іншій особі), незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів голосування – караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк; пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі), – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років (частини перша, друга статті 160). Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 2127 – 21221) встановлює відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, зокрема, за: здійсне« повернутися до списку оголошень