Новомиколаївська районна рада Запорізької області

ПОРЯДОК ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АТО, ООС ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Пенсійне забезпечення учасників бойових дій

 

Хто є учасниками бойових дій.

Для того щоб з’ясувати хто є учасниками бойових дій звернемося до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно зі статтею 5 цього Закону учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконання бойових завдань по захисту Батьківщини у складі бойових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів та родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллях та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час. Перелік підрозділів, які входили  до складу діючої армії та інших формувань, визначає Кабінет Міністрів. Особи, які належать до учасників бойових дій перелічені у статті 6 цього Закону.

 

Хто має право на зниження пенсійного віку

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон 1058) право на призначення дострокової пенсії за віком мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у районах їх здійснення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, які вони отримали, захищаючи Батьківщину, або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), чи внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконання інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у районах їх здійснення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 і 13  статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статі6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – після  досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років і за наявності страхового стажу не менш як 25 років у чоловіків і не менш як 20 років у жінок.

 

Порядок визначення розміру дострокової пенсії за віком

Розмір дострокової пенсії за віком для учасників бойових дій обчислюється у загальному порядку відповідно до статті 27 Закону 1058: враховують заробітну плату (дохід) застрахованої особи, визначену відповідно до статті 40 Закону  1058, і стразовий стаж особи у вигляді коефіцієнта, визначеного відповідно до статті 25 Закону 1058.

До пенсії встановлюють надбавки, підвищення, доплати, право на встановлення яких передбачено законодавством і підтверджено відповідними документами

 

Надбавки та підвищення до пенсій учасникам бойових дій

Зокрема, учасникам бойових дій до пенсії до пенсії встановлюють:

 • підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • цільову грошову допомогу на прожиття в розмірі 40 грн відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
 • пенсію за особливі заслуги перед Україною за наявності в особи заслуг, передбачених Законом України «Про пенсії  за особливі заслуги перед Україною» (наприклад, нагороджені орденами України або мають звання Герой України)

 

Документи для призначення дострокової пенсії за віком

Для призначення дострокової пенсії за віком учасники бойових дій подають документи, визначені в Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 25.11.2005 № 22-1:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,

або довідка про участь особи у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,

або довідка про проходження військової служби у складі діючої армії в період бойових дій, а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, визначенні Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 (у разі призначення пенсії учасниками бойових дій згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону 1058);

 • документи про страховий стаж;
 • довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000.

 

Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб

 

В окремих районах Донецької та Луганської областей, які тимчасово не контролюються українською владою, органи Пенсійного фонду не здійснюють свою діяльність. При цьому пенсії призначаються, виплачуються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних українській владі територіях.

 

Хто має статус внутрішньо переміщеної особи

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини.

Документом, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, для отримання якої особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

 

Порядок призначення, поновлення та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706 (далі – Закон 1706) для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав, зокрема, на пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до законодавства України.

Зокрема, порядок призначення та продовження виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам визначено постановами Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 та від 08.06.2016 № 365.

Призначення та поновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється), за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Після отримання електронної справи отримувача пенсії з останнього місця перебування на обліку, територіальним органом Пенсійного фонду України вноситься на розгляд комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам подання про призначення (відновлення) виплати пенсії. Рішення щодо призначення (відновлення) пенсії приймається  органами Пенсійного фонду України на підставі рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

З 1 липня 2016 р. соціальні виплати, в т. ч. пенсії, призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюються через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», а з 16.09.2017 надана можливість подальшого отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Також з 16.09.2017 соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством «Укрпошта» з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.

Для отримання платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку.

 

Куди звертатися внутрішньо переміщеним особам для реалізації права на пенсійне забезпечення

Для продовження виплати пенсії на підконтрольній українській владі території необхідно особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває (проживає), та надати:

 

 • заяву про запит пенсійної справи;
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видану структурним підрозділом з питань соціального захисту населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509;
 • копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорта, пенсійного посвідчення);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
 • заяву про перерахування пенсії на рахунок в АТ «Ощадбанк»;
 • письмову заяву про перерахування пенсії через ПАТ “Укрпошта” (для осіб з інвалідністю I групи та осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги).

 « повернутися до списку оголошень