Новомиколаївська районна рада Запорізької області

ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Переглядів: 202

Правовий майданчик

Правові консультації від  фахівців відділу «Новомиколаївське 

бюро правової допомоги» Запорізького місцевого

центру з надання БВПД

 

 

                ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Відділ «Новомиколаївське бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з надання БВПД продовжує працювати для визначення та вирішення першочергових спільних правових потреб Новомиколаївського району. Одним з актуальних питань на сьогоднішній день є розподіл спільного майна подружжя, але давайте почнемо з початку, що таке спільна сумісна власність, її набуття, користування та розпорядження.

Сімейне право України закріплює принцип спільності майна подружжя,

який означає об'єднання майна чоловіка і жінки (повністю або в певній частині) в єдину майнову масу та встановлення ряду спеціальних правил щодо його володіння, користування та розпорядження. За загальним правилом, усе майно, яке набуте подружжям за час перебування у шлюбі є спільною сумісною власністю подружжя. При цьому не має значення, хто саме купував ту чи іншу річ, на чиє ім’я (чоловіка чи дружини) вона оформлена, та хто із подружжя заробляв кошти для придбання цього майна. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

1.Спільним вважається те майно, що набуте подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором сторін або законом;

2. Дружина та чоловік мають рівні права відносно майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності;

3. майно належить подружжю без визначення часток кожного з них у праві власності;

4. Права подружжя на майно визнаються рівними незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу);

5. До того часу, поки не буде доведене протилежне, вважається, що кожен з подружжя при розпорядженні спільним майном діє в інтересах подружжя.

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Право спільної сумісної власності виникає у подружжя на майно одночасно в момент його придбання у шлюбі.

У тих випадках, коли для набуття права власності на майно вимагається

його реєстрація або для оформлення його купівлі сам по собі факт реєстрації

або оформлення покупки майна тільки на одного з подружжя (наприклад, жилого будинку, дачі, автомобіля, трактора, комбайна, гвинтівки тощо) не

значить, що право власності на це майно виникає тільки у цієї особи: факт

реєстрації у відповідних випадках вказує тільки на момент переходу права

власності від одного власника до іншого, а не вказує, що набувач є одноосібним власником. Таким же чином вирішується правова доля майна, яке набуте для обох из подружжя (наприклад, позика, яка видається в кредитній установі на цільове використання під заставу з обов'язковим підписом другого з подружжя; будівництво або ремонт жилого будинку, придбання худоби, автомобіля тощо).

У разі незгоди одного з подружжя і звернення до суду з вимогою про визнання за ним права особистої власності на певну річ, тягар доказу лежатиме на ньому.

Презумпцію спільності майна можуть спростувати докази про:

1) придбання речі до шлюбу;

2) придбання речі на кошти, які належали позивачеві особисто

(подарунок батьків, одержання відшкодування за моральну шкоду тощо);

3) придбання речі за рахунок коштів, одержаних від продажу особистого

майна;

4) придбання речі в період окремого проживання за власні кошти.

Тому не варто поспішати викидати документи, які засвідчують час придбання речі, а також правову та фінансову основу для її придбання.

Якщо доходи були одержані одним з подружжя хоча на основі особистого майна, але буде встановлено, що другий з подружжя брав участь в управлінні цим майном або у догляді за ним, за рішенням суду згідно ч. 2 ст. 62 СК дохід (приплід, дивіденди) може бути визнаний об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

До складу спільної сумісної власності входять також речі професійних занять, придбані для одного з подружжя під час шлюбу. До таких речей доцільно зараховувати не лише ті речі, які використовуються одним з подружжя у своїй професійній діяльності, але й майно, яке експлуатується одним з подружжя задля забезпечення своїх особистих уподобань, захоплень, хобі тощо.

Виявлення у складі майна подружжя речей професійних занять одного з

них враховується і при поділі спільного майна. Згідно ч. 3 ст. 71 СК речі для

професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто використовував їх

у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.

Сенс права спільної сумісної власності полягає у тому, що частки співвласників не виділені, а тому кожен з них має рівне право на володіння,

користування та розпорядження майном.

Якщо одним із подружжя відчужується автомобіль або житловий будинок чи земельна ділянка, які є об'єктом права спільної сумісної власності, письмова згода другого з подружжя має бути посвідчена нотаріально. За допомогою цього правила вдасться запобігти багаточисленним фактам продажу автомобілів одним із подружжя без згоди другого.

Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі.

Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення.

Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними.

Речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто

використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.

Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки

у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок,

квартиру, земельну ділянку, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом України.

Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

Право спільної сумісної власності подружжя регулюється Главою 8 Сімейного кодексу України. Поняття і види права спільної власності, правовідносини які виникають при визначенні часток у праві спільної часткової власності регулюється Главою 26, статтями 355-372 Цивільного кодексу України.

За додатковими консультаціями з правових питань, ви завжди можете звернутись до фахівців відділу «Новомиколаївське бюро правової допомоги», розташованого по вул. Соборності, 84 в смт. Новомиколаївка, тел. (04461) 9-33-31.« повернутися до списку новин