Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

УВАГА! Інформує відділ «Новомиколаївське бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з надання БВПД "Порядок призначення і виплата стипендій"

Переглядів: 695

             

УВАГА!

Інформує відділ  «Новомиколаївське

бюро правової допомоги» Запорізького місцевого

центру з надання БВПД

 

Порядок призначення і виплата стипендій.

Дане питання набуло актуальності не лише через початок навчального року, а й  через те, що вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до стипендіального забезпечення».

Відповідно до нового порядку грошових виплат студентам, стипендіальний фонд України передбачає два види стипендій — соціальні (надається соціально незахищених особам та особам які мають пільги) і академічні (ті, що передбачені за досягнення в навчанні). Вирішуючим фактором при визначенні права студента на соціальну стипендію є матеріальний стан сім’ї, тобто рівень її доходу, а також успіхи у навчанні, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Більш вагомих змін зазнав розподіл академічних стипендій, — запроваджено рейтинг успішності студентів. Таким чином, право на стипендію отримають не всі хорошисти та відмінники, а лише ті, хто займе високі місця в рейтингу вищого навчального закладу.

Рейтинг залежить від навчальної успішності, яка визначається одразу після закінчення сесій (шляхом виведення середнього балу отриманого на екзаменах).

Також в рейтинговому списку визначаються критерії, які встановлюються навчальними закладами (наприклад, наукова, спортивна або громадська діяльність). Що допомагає визначити найбільш успішних студентів навіть у разі, коли за результатами сесії всі отримали однаковий середній бал.

Мають право на соціальні стипендії студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не знаходяться в академічній відпустці і підпадають під одну з наступних категорій:

1. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

2. студенти з малозабезпечених сімей

3. діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи

4. студенти, що залишилися у віці 18-23 років без батьків

5. особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти

6. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років

7. особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

9. діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту

10. діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО (ООС), бойових дій або збройних конфліктів

11. особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

12. діти шахтарів, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II групи

Виплати соціальних стипендій здійснюють органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на підставі відповідних документів. При цьому, право на призначення соціальної стипендії мають лише ті студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу.

У разі отримання особою, що має високі рейтинги та право на академічну стипендію соціальної стипендії їй додатково виплачуються грошові кошти, які складають різницю між академічною і соціальною стипендією.

Для отримання соціальної стипендії необхідно обов’язково звернутися із заявою на ім’я ректора про надання стипендіальних виплат. Заява має містити:

- прізвище, ім’я та по батькові

- число, місяць і рік народження

- адресу проживання (прописки)

- категорію особи, відповідно до якої визначено право на отримання соцстипендії

До заяви необхідно додати копію українського паспорта, копію свідоцтва про народження дитини (при наявності), копію ІПН та копію студентського квитка.

Також студенти, що мають пільги повинні додатково надати документи, що підтверджують підстави для виплати соціальної стипендії:

переселенці — копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

чорнобильці — копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС

інваліди — копія медичного висновку (для дітей до 18 років) або копія довідки МСЕК

діти-сироти — копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або виписка з обліково-статистичної картки; копія свідоцтва про смерть батьків

малозабезпечені — довідка УП та СЗН про призначення родині допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

стипендіати Верховної Ради — копія розпорядження КМУ про призначення соціальної стипендії ВР студентам ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей

шахтарі і діти шахтарів — довідка з гірського підприємства із зазначенням стажу підземної роботи; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копія довідки медико-соціальної експертизи; копія свідоцтва про смерть батька (матері)

діти учасників АТО — копія свідоцтва про смерть; документ, що підтверджує загибель (пропажу безвісти), виданий військовим формуванням, правоохоронними органами спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлими); копія довідки медико-соціальної експертизи

учасники бойових дій та їх діти — копія посвідчення учасника бойових дій; довідка органу соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус учасника бойових дій

діти загиблих майданівців — копія свідоцтва про смерть батька (матері); копія довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого; довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги, із зареєстрованого місця проживання з посиланням на норму законодавства, згідно з якою встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

Академічна стипендія виплачується студентам (в тому числі іноземці, біженці та особи без громадянства), які навчаються на денному відділенні в навчальних закладах або наукових установах та призначається після сесії, виходячи з успішності студентів за останній навчальний семестр, крім першокурсників, яким стипендія призначається і виплачується до першої сесії за рейтингом, сформованим на підставі конкурсного бала ЗНО, отриманого при вступі до навчального закладу.

До академічних стипендій відносяться:

1. стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, асистентам-стажистам, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2. ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3. стипендії у підвищеному розмірі:

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до Порядку, затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру, зміни до такого порядку не вносяться.

За основу при формуванні рейтингу стипендіатів береться показник успішності з кожного навчального предмету (дисципліни), який вимірюється в балах. У рейтинг включаються всі студенти ВНЗ денної форми навчання, крім учнів, які набрали меншу кількість балів, ніж встановлена межа незадовільного навчання. Права на стипендію позбавляються особи, які мають академічну заборгованість.

Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

6) які відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

Стипендії виплачуються один раз на місяць.

У разі коли за результатами навчання успішність учня (студента) становить 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, призначеної такій особі збільшується на 45,5 відсотків.

Відділ «Новомиколаївське бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з надання БВПД нагадує, що правові консультації здійснюються з дотриманням профілактичних заходів для запобігання інфікуванню (обов`язкове використання масок та перчаток). Консультація клієнтів здійснюється за адресою: вул. Соборності, 84 в смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, за попереднім записом по телефонному 0502610652, електронною поштою- novomykolaivske@legalaid.zp.ua.

 

 

« повернутися до списку новин