Новомиколаївська районна рада Запорізької області

ІНФОРМУЄ ВІДДІЛ «НОВОМИКОЛАЇВСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» ЗАПОРІЗЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БВПД

Переглядів: 570

УВАГА!

Інформує відділ  «Новомиколаївське

бюро правової допомоги» Запорізького місцевого

центру з надання БВПД

 

 

 

                                        Встановлення факту родинних відносин

 

Що таке родинні відносини у їх правовому розумінні.

Родинні відносини (споріднення) у теорії права це кровний зв`язок між людьми, з наявністю якого закон пов`язує виникнення, зміну чи припинення прав та обов`язків. Споріднення може бути прямим і не прямим (боковим) коли родинні зв`язки виникають за наявності спільного пращура (родоначальника). Поняття родинних стосунків не застосовується до відносин між чоловіком та дружиною.

У яких випадках потрібно встановлення факту родинних відновин.

встановлення факту родинних відносин потрібно тоді, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для особи: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

Встановлення факту родинних відносин.

Родинні відносини можуть бути встановлені такими документами як: паспорт, свідоцтва про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства, переміну прізвища, імені. У разі відсутності документів про підтвердження родинних стосунків їх підтвердження здійснюється в судовому порядку».

Порядок встановлення факту родинних відносин у судовому порядку.

Встановлення факту родинних відносин здійснює суд у порядку окремого провадження, а сама заява про встановлення факту родинних відносин подається заявником до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем його проживання.

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

Учасники справи про встановлення факту родинних відносин.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю: заявника та заінтересованих осіб.

Заявниками у справі можуть бути:         

- спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом так і за заповітом і для яких у зв’язку  із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні  наслідки;

- особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для них

- прокурор, в інтересах фізичної особи.

Заявником не може бути особа яка відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України усунена від права на спадкування.

З метою захисту своїх інтересів чи інтересів держави до справи залучаються заінтересовані особи.

Зміст заяви про встановлення факту родинних відносин.

У відповідності до стаття 318 Цивільного процесуального кодексу України у заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Докази, які можуть підтверджувати факт родинних відносин.

Такими доказами можуть бути:

- акти, анкети, автобіографії, фотографії, листи, як ділового так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книг, а також інші документи;

- листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;

- покази свідків, які можуть підтвердити про взаємовідносини померлого із заявником.

Підстави відмови у відкритті провадження у справі.

Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, – залишає заяву без розгляду.

Сплата судового збору.

За подання заяви про встановлення факту родинних відносин до суду сплачується судовий збір у  розмірі  0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду. З 1 січня 2020 року судовий збір за подання заяви про встановлення факту становить 420 грн. 40 коп.).

Відділ «Новомиколаївське бюро правової допомоги» Запорізького місцевого центру з надання БВПД нагадує, що правові консультації здійснюються з дотриманням профілактичних заходів для запобігання інфікуванню (обов`язкове використання масок та перчаток). Консультація клієнтів здійснюється за адресою: вул. Соборності, 84 в смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, за попереднім записом по телефонному 0502610652, електронною поштою- novomykolaivske@legalaid.zp.ua.

 « повернутися до списку новин