Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

Отримання довідки ВПО

Все, що треба знати про отримання довідки внутрішньо переміщеної особи, - у цій статті, просто та по пунктам. Підсумуємо власний досвід та юридичну практику по ключовим питанням вимушених переселенців.

Статус ВПО – хто має право. Внутрішньо переміщена особа – громадянин України, іноземець або людина без громадянства, що законно знаходиться на території та має право на постійне проживання. При цьому її змусили покинути своє місце проживання з метою уникнення негативних наслідків:
- збройного конфлікту;
- тимчасової окупації;
- повсюдних проявів насильства;
- порушень прав людини;
- надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Отримати статус ВПО також можуть:


- студенти, які здобували освіту та мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках. Знявшись з реєстрації, мають право на отримання довідки у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, вказані вище;


- люди, які відбували або відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а також мали або мають зареєстроване місце проживання на відповідній території на дату виникнення обставин. Можуть отримати довідку після звільнення, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання;


- військовослужбовці, які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на відповідній території. Не розповсюджується на військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу.


Покроково: все про отримання довідки ВПО.


Як отримати статус ВПО. Все просто - отримати довідку.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Механізм видачі таких довідок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 (із змінами).

Щоб отримати довідку, необхідно фактично довести, що під час ризику негативних наслідків ви проживали на відповідній території. Наприклад, у населеному пункті, де розпочалися бойові дії.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Перше: довідка є дійсною без проставляння відмітки міграційної служби. Друге: довідка не має строку. Третє: якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.

Оскільки для отримання довідки ВПО вже не потрібно мати у паспорті відмітку про реєстрацію у відповідній території, необхідно підтвердити проживання на ній.

Докази проживання. Якщо відмітки про реєстрацію нема, докази можуть бути такі:


- військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
трудова книжка із записами про діяльність;


- документи про освіту або довідка з місця навчання;


- рішення адміністрації чи ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;


- медичні документи;


- фотографії, відеозаписи тощо.

 

Підстави для відмови у видачі довідки:
відсутні приводи для внутрішнього переміщення;
у державних органів є докази подання неправдивих відомостей для отримання довідки;


заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх відновлення.

 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. підставою відмови є саме втрата документа, а не наявність в ньому будь-яких «недоліків». Наприклад, за відсутності в паспорті громадянина України фото по досягненню 25 чи 45 років, – довідку повинні видати та наголосити на необхідності її вклеювання.

у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої він переміщається, та відсутні докази його проживання на цій території;
докази, надані для підтвердження проживання на цій території, не доводять факту проживання.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. рішення про відмову у видачі довідки повинно бути письмовим, яке підписується керівником уповноваженого органу та обов’язково повинно містити підстави відмови і порядок оскарження такого рішення.

Підстави для повторного отримання довідки:


 - з’явилися нові підстави переміщення;


 - усунуті підстави для відмови у видачі довідки;


 - відмова у видачі довідки оскаржена через суд;


 - втрата або псування довідки.


Покроково: все про отримання довідки ВПО
Як отримати довідку. Треба звернутися із письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання. Або до уповноваженого органу в регіональному штабі чи в місцях проживання ВПО.

Заява подається і підписується особисто. Малолітніми дітьми, недієздатними особами або з обмеженою дієздатністю – через законного представника.

Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників, таку заяву може подати її родич. Це можуть бути баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько. А також вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. У разі їх відсутності – заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.

Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, таку заяву подає керівник відповідного закладу.

До заяви треба додати:


Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.


У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання – всі можливі докази, зазначені вище.

При поданні заяви законним представником додається:


- документ, що посвідчує особу законного представника;


- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Крім випадків, коли законними представниками є батьки;
свідоцтво про народження дитини, за необхідністю.

При поданні документів від імені дитини, яка прибула без супроводження або влаштована до закладу, додається:


- документ, що посвідчує особу заявника;


- документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником;


- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до цього закладу.

Строк оформлення довідки:


У разі наявності відмітки про реєстрацію місця проживання – в день подання заяви. У разі відсутності такої відмітки – протягом 15 робочих днів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ. Довідка ВПО повинна бути підписана керівником уповноваженого органу.