Новомиколаївська районна рада Запорізької області
Новомиколаївський район, Запорізька область

Порядок

27.03.2017

                                                                                                               ПРОЕКТ

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Рішенням районної ради

                                     

   ____________ № ____

 

 

ПОРЯДОК

 

використання коштів, передбачених у районному бюджеті Новомиколаївського району на безоплатне зубопротезування учасників антитерористочної операції.

 

1. Порядок використання коштів, передбачених в районному бюджеті Новомиколаївського району Запорізької області на безоплатне зубопротезування учасників антитерористочної операції (далі - Порядок) розроблено відповідно до статті 22, 89, 91 Бюджетного кодексу України.

 

2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів районного бюджету (далі – бюджетні кошти), передбачених на безоплатне зубопротезування учасників антитерористочної операції (далі –АТО) (за винятком протезування із дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрит-титанового покриття, бюгельного протезування, імплантатів) з метою виконання заходів районної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

3.Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити управління соціального захисту населення Новомиколаївської райдержадміністрації Запорізької області (далі – головний розпорядник).

 

4. Одержувачем бюджетних коштів може бути ортопедичне відділення комунальної форми власності, статут, якого відповідає встановленим критеріям та обраний розпорядником бюджетних коштів для виконання встановлених завдань (далі - Викованець робіт).

 

5.Управління фінансів райдержадміністрації лімітною довідкою доводить головному розпоряднику бюджетні призначення, передбачені на відповідний рік.У разі потреби головний розпорядник має право здійснювати перерозподіл бюджетних призначень (після подання виконавцем робіт обґрунтованих розрахунків щодо доцільності такого перерозподілу бюджетних кошті) до 20 числа поточного місяця.

Відшкодування витрат на безоплатне зубопротезування учасникам АТО виконавцю робіт здійснюється помісячно в межах помісячних бюджетних асигнувань, передбачених головному розпоряднику коштів.

Послуги по безоплатному зубопротезуванню (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів і прирівняних до них матеріалів) надаються учасникам АТО за прейскурантом цін на медичні послуги в лікувальному закладі комунальної форми власності,  затверджені головним лікарем.

 Виконавцю робіт дозволяється здійснювати виконання робіт (надання послуг) по безоплатному зубопротезуванню учасникам АТО лише в межах річних розподілів бюджетних призначень та змін до розподілів бюджетних призначень, що надані головному розпоряднику коштів на вказані цілі та доводяться до виконавця робіт.

Виконавцю робіт, з метою обслуговування більшої кількості учасників АТО, рекомендується під час виконання робіт (надання послуг) по безоплатному зубопротезуванню, використовувати матеріали вітчизняного виробництва.

Зубопротезування учасникам АТО проводиться не частіше одного разу на три роки за медичними показаннями.

         

          6. Щоб отримати послугу безкоштовного зубопротезування, учасник АТО звертається до лікаря-стоматолога Новомиколаївської центральної районної лікарні, який проводить огляд та надає довідку пільговику щодо потреби у пільговому зубопротезуванні.

 

     7. Облік учасників АТО, які потребують безоплатного зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів і прирівняних до них матеріалів), ведеться в головним розпорядником в журналі реєстрації згідно форми (додаток 1).

     Для взяття на облік учасник АТО надає головному розпоряднику заяву згідно форми  (додаток 2).

При досягненні черги спеціаліст головного розпорядника повідомляє учасників АТО про необхідність звернення до управління соціального захисту населення за направленням на пільгове зубопротезування згідно форми   (додаток 3). Облік виданих направлень ведеться у журналі обліку згідно форми   (додаток 4).

В зв’язку з тимчасовою відмовою учасника АТО на пільгове зубопротезування він надає письмову заяву з роз’ясненням причини відмови, на підставі якої переноситься черга.

 

  8. Виконавець робіт проводить роботи (надає послуги) по безоплатному зубопротезуванню учасникам АТО та щомісячно  до 20 числа звітного місяця надає головному розпоряднику коштів акти виконаних робіт на відшкодування витрат по зубопротезуванню (далі – акти виконаних робіт) в двох екземплярах  згідно форми (додаток 5).

 

9. Головний розпорядник коштів проводить відшкодування витрат, понесених виконавцем робіт, шляхом перерахування коштів на його спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України, на підставі платіжних доручень та підтверджуючих документів (актів виконаних робіт, договору, укладеного між головним розпорядником коштів та виконавцем робіт).

 

10.Відшкодування витрат виконавцю робіт по зубопротезуванню пільгових категорій населення здійснюється після перевірки актів виконаних робіт відділом персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги, управлінням соціального захисту населення райдержаміністрації щодо перебування пільговиків, яким надано послуги по зубопротезуванню в базі даних ЄДАРП.

 

11.Оперативний та бухгалтерський облік здійснюється головним розпорядником коштів відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

12.Акти виконаних робіт зберігаються у головного розпорядника коштів та виконавця робіт на протязі трьох років після закінчення терміну дії договору за умови проведення ревізій.

 

13.Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

14.Відповідальність за недостовірність даних в актах виконаних робіт, якість надання послуги по зубопротезуванню учасників АТО, достовірність оформлення документів, що подаються головному розпоряднику коштів, несе виконавець робіт.

 

 

 

Начальник Управління                                                                 Т.В.Лишенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

____________№_____

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв пільгових категорій громадян  на безоплатне зубопротезування

 

п/п

Дата постановки на чергу

Прізвище, ім’я, по-батькові

Зареєстроване місце проживання

Категорія пільговика

Пільгове посвідчення №

Дата і номер повідомлення

Дата виданого направлення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління                                                                                                                                   Т.В.Лишенко

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

____________№_____

 

Начальнику управління соціального захисту населення Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області Лишенко Т.В.

ПІБ пільговика - учасника бойових дій, зареєстрованого за адресою:    __________________________________________________________________________________________________________________

ІПН__________________________________

телефон_______________________________

 

ЗАЯВА

Прошу поставити мене в чергу на пільгове зубопротезування

в__________________________________________________________________

(назва лікувального закладу)

 

Так як маю статус учасника бойових дій

___________________________________________________________________                                                                      (серія,номер, дата видачі пільгового посвідчення)

Даю згоду на збір інформації та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

____________________                                             ______________________

                 (дата)                                                                                       (підпис)

 

 

Начальник Управління                                                                 Т.В.Лишенко

 

 

Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

___________№_____

 

НАПРАВЛЕННЯ  ВІД ____________№ _____

Видане _____________________________________________________________,

                                               (прізвище,ім’я,по батькові пільговика)

Який зареєстрований за адресою: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

паспорт: серія ___________________________, № _________________________, виданий_________________________________________________________________________________________________________________________________

для пільгового зубопротезування в ____________________________________________________________________.

Начальник управління соціального

захисту населення Новомиколаївської

райдержадміністрації Запорізької області  ________________  ____________________

                                                                                               (підпис)         (прізвище, ім’я,по батькові)
М.П. ____________

-------------------------------------------- (лінія відриву) ------------------------------------
 

Направлення   від________________ № _____
для пільгового зубопротезування видане _______________________________________________________________,

                     (прізвище,ім’я,по батькові відповідальної особи, що видала направлення)
отримане ________________________________________________________________.

                                        (прізвище,ім’я,по батькові одержувача направлення)

 

 

_____________________ "Отримав(ла)" ____________________________

              (дата)                                                                      (підпис)                

 

 

 

 

 

Начальник Управління                                                                 Т.В.Лишенко

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

_______________№________

 

ЖУРНАЛ

видачі направлень  на пільгове зубопротезування

 

п/п

Дата постановки на чергу

Прізвище, ім’я, по батькові

Зареєстроване місце проживання

Категорія пільговика

Підпис пільговика

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління                                                                                                                                   Т.В.Лишенко

 

 

Додаток 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

____________№_____

Акт № ____

від «____»___________2016

про надання  послуг пільгового зубопротезування

за  _____________________

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові  (ІПН)

Адреса

№ пільгового посвідчення

Перелік робіт

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна  вартість  наданих  послуг становить

 

Головний лікар     ______________

                                                             (підпис)

Лікар ортопед      ________________

                                      (підпис)

Пільговик              ________________

                                       (підпис)

МП

 

 

Начальник Управління                                                                                                                          Т.В.Лишенко